Si të transferoni të dhënat tuaja në mënyrë të sigurt dhe private midis pajisjeve

Ka shumë metoda që mund të ndiqni për të transferuar skedarët tuaj midis një pajisjeje në një pajisje tjetër. Le të themi që ju mund t’i transferoni ato duke përdorur një makinë gishti të vogël ose shkop USB, ose mund të përdorni kartë microSD për të transferuar të dhëna midis pajisjeve mobile. Një metodë tjetër është transferimi i skedarit përmes Bluetooth ose mjeteve të tjera wireless. Për më tepër, ekziston metoda për të transferuar skedarët tuaj përmes internetit, siç është përdorimi i ruajtjes së cloud ose shërbimeve të shkëmbimit të skedarëve.


Secila metodë ka avantazhet dhe disavantazhet e tyre. Për shembull, kur transferoni skedarët tuaj përmes internetit, ju po rrezikoni që procesi i transferimit të të dhënave të përgjohet nga hakerat dhe njerëzit e tjerë të paskrupull. Si rezultat, skedarët tuaj mund të jenë vjedhur, gjë që mund të jetë një rrezik i madh për privatësinë tuaj. Pra, si mund të jeni i sigurt që mund të transferoni skedarë midis pajisjeve në një mënyrë të sigurt dhe private? Këtu janë disa këshilla për të transferuar të dhënat tuaja në mënyrë të sigurt dhe private midis pajisjeve:

1. Merrni vetëm transferimin e të dhënave nga burimet e besuara

Kur bëhet fjalë për transferimin e të dhënave ndërmjet pajisjeve, duhet të vendosni rregullin drejt. Rregulli i parë nuk është të marrësh të dhëna nga burime të cilave nuk u beson. Kjo mund të aplikohet si për transferimin e të dhënave me media fizike si USB shkop dhe transferimin e të dhënave përmes lidhjes tuaj të rrjetit. Kjo sepse kur pranoni lirshëm të dhëna nga çdo burim pa sqaruar sigurinë dhe besueshmërinë e burimit tuaj, do të rrezikoni pajisjen tuaj me kërcënime të mundshme, siç janë viruset, malware, spyware dhe kërcënime të tjera të mundshme.

2. Përdorni OS me burim të hapur për të transferuar të dhëna në mënyrë të sigurt duke përdorur media fizike

Kur transferoni të dhëna të rëndësishme dhe të ndjeshme nga një pajisje në tjetrën, siç është përdorimi i USB stick ose media tjetër fizike, përdorimi i OS me burim të hapur, siç është Linux, mund të jetë shumë i dobishëm për të minimizuar rrezikun e transferimit të malware në pajisjen tuaj. Kjo për shkak se shumica e viruseve dhe malware nuk mund të ekzekutohen në OS me burim të hapur dhe për këtë arsye nuk mund të ekzekutohen në sistemin tuaj. Ato skedarë me qëllim të keq do të bëhen të fjetur dhe ju mund t’i hiqni ato lehtësisht përpara procesit të transferimit.

3. Aktivizoni lidhjen tuaj VPN kur transferoni të dhëna në internet

Nëse jeni duke transferuar të dhënat tuaja përmes kanaleve në internet si ruajtja në cloud ose shërbimet e shkëmbimit të skedarëve, sigurohuni që ta mbani lidhjen tuaj të sigurt dhe të koduar. Duke koduar lidhjen tuaj duke përdorur VPN, do të jeni në gjendje ta mbani të sigurt dhe private procesin e transferimit të të dhënave. Gjithashtu, çdo hakerë ose sulmues në internet nuk mund të hyjnë në sistemin tuaj përmes lidhjes tuaj të rrjetit, dhe është e pamundur që ata të përgjojnë procesin e transferimit.

4. Përdorni Shërbime të Ruajtura në Cloud dhe Shërbime të Ndarjes së Dosjeve

Shërbimet e ruajtjes në cloud dhe shkëmbimit të skedarëve shpesh përdoren për të transferuar skedarë midis pajisjeve nëse nuk është fizikisht e mundur transferimi i tyre drejtpërdrejt. Meqenëse këto shërbime do të ruajnë shumicën e skedarëve tuaj të rëndësishëm, duhet të siguroni që shërbimet që përdorni janë të besueshme dhe me reputacion. Gjithashtu, zgjedhja e shërbimeve të ruajtjes dhe ruajtjes së skedarëve të fshehtë ose privat të cloud me karakteristika të përparuara të sigurisë dhe intimitetit, të cilat shpesh kërkojnë nga ju të paguani tarifat mujore ose vjetore, rekomandohet në krahasim me përdorimin e një shërbimi falas, i cili ofron vetëm veçori themelore të sigurisë.

5. Kriptoni skedarët tuaj përpara se t’i transferoni ato në pajisje të tjera

Duke koduar skedarët tuaj përpara se t’i dërgoni në pajisje të tjera, ju po përmirësoni ndjeshëm sigurinë dhe intimitetin e skedarëve tuaj. Kriptimi i skedarëve tuaj do të thotë të shtoni një fjalëkalim dhe një metodë tjetër të bllokimit për skedarët, në mënyrë që të mos mund ta hapni atë përveç nëse e dini fjalëkalimin ose keni çelësin për të zhbllokuar skedarët. Ekzistojnë disa programe ose aplikacione të mira të kriptimit të skedarëve që mund të përdorni për këtë qëllim, siç është AxCrypt.

6. Fikni lidhjen pa tel menjëherë pasi transferimi të ketë përfunduar

Nëse jeni duke transferuar të dhënat tuaja përmes Bluetooth ose lidhje wireless lokale, sigurohuni që ta hapni këtë lidhje vetëm kur jeni duke bërë transferimin e të dhënave. Mos e mbani lidhjen tuaj Bluetooth hapur për një kohë të gjatë. Fikni lidhjen pa tel menjëherë pasi transferimi të ketë mbaruar. Kjo është për të parandaluar çdo person të paskrupull të përdorë lidhjen tuaj të hapur për të hyrë në skedarët tuaj.

7. Instaloni Firewall, Antivirus dhe Programet Anti-Malware

Së fundmi, është më mirë të instaloni softuer ose aplikacione thelbësore të sigurisë në të gjitha pajisjet tuaja për të parandaluar çdo kërcënim të mundshëm nga hyrja në sistemin tuaj gjatë procesit të transferimit. Firewall, antivirus dhe programe anti-malware janë mjete thelbësore të sigurisë që ju duhet të keni për të parandaluar çdo përpjekje të sulmeve në internet dhe për të mbajtur sistemin tuaj të sigurt dhe të mbrojtur. Ata gjithashtu kanë mundësi të përparuara të intimitetit për t’i mbajtur të gjitha pajisjet tuaja private dhe plotësisht të siguruara.