Arsyet pse duhet të përdorni VPN që ofron shumë lokacione të serverëve

Suksesi i një VPN varet nga mënyra se si ofruesi i shërbimit jep performancën më të mirë të lidhjes së tyre virtuale private. Sigurisht, performanca duhet të jetë e balancuar me karakteristikat e mira të sigurisë dhe intimitetit që sigurojnë mbrojtjen maksimale për përdoruesit e tyre. Sidoqoftë, në krye të kësaj, numri i serverëve që ai ofron duhet të jetë i mjaftueshëm për ju që të ndërroni mes tyre pa problem. Nuk duhet të ketë mbingarkesë të serverit që bën që performanca juaj e shfletimit të bie dhe të ngadalësojë shpejtësinë e përgjithshme dhe kohën e ngarkimit të faqes.


Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme për ju që të hidhni një sy në sa serverë që një ofrues VPN do t’u ofrojë përdoruesve të tyre para se të zgjidhni të përdorni atë shërbim VPN. Gjithashtu, duhet të siguroheni që ata serverë janë në pronësi të kompanisë VPN, jo serverë me qira me kufizimet e tyre. Këtu janë arsyet pse duhet të përdorni VPN që ofron shumë lokacione të serverit:

1. Do të ketë rrezik minimal për mbingarkesë të serverit

Besoni apo jo, ofruesit e VPN që nuk ofrojnë servera të mjaftueshëm për përdoruesit e tyre mund të përjetojnë shumë mbingarkesë të serverit dhe performancë të paqëndrueshme. Për këtë arsye, përdoruesit ose do të duhet të shfletojnë me një shpejtësi më të ngadaltë, ose ata nuk mund të lidhen me serverin problematik për një periudhë të caktuar kohe. Nëse kjo ndodh, me të vërtetë mund të prishë rehatinë tuaj në përdorimin e shërbimit VPN. Mos harroni se edhe shërbimet premium ose VPN të paguara mund ta kenë këtë problem. Kjo është arsyeja pse ju duhet të zgjidhni atë që ofron vende të shumta të serverëve, dhe nëse është e mundur, me shumë serverë në secilin vend. Kjo është për të shmangur mbingarkesat e serverit dhe problemet e tjera që lidhen me serverin gjatë seancës tuaj të shfletimit privat.

2. Secili server do të sigurojë performancën më të mirë

Me vendndodhje të shumëfishta të serverëve, do të thotë që përdoruesit e VPN janë përhapur në përdorimin e serverëve të ndryshëm, në mënyrë që ata të mos përdorin të njëjtat burime të serverit në të njëjtën kohë. Në këtë mënyrë, ofruesi VPN mund të mbajë çdo server të sigurojë performancën më të mirë në seancën tuaj të shfletimit. Ju nuk duhet të shqetësoheni për lidhjen që po ndërpritet në mes të aktivitetit tuaj të shfletimit, të tilla si transmetimi i videos ose dëgjimi i muzikës. Mund të mbajë rehatinë më të mirë në seancën tuaj online gjatë gjithë kohës.

3. Ju Mund të Kaloni Ndërmjet Vendeve Tuaja Preferuar Lehtë

Me lokacione të shumëfishta të serverëve që janë përhapur në vende të ndryshme, është shumë e lehtë për ju të ndërroni me lehtësi midis vendeve tuaja të preferuara. Serverdo server për secilin vend do të jetë gjithmonë në dispozicion për ta përdorur, pasi përdorimi i burimit është i ekuilibruar. Ndalimi nga serveri në server do të bëhet shumë i qetë për ju që të bëni. Ky aktivitet gjithashtu mund të përmirësojë sigurinë e lidhjes tuaj VPN, kështu që ju do të jeni në gjendje të qëndroni privat gjatë gjithë kohës.

4. Ju mund të merrni Adresa IP të ndryshme për qëllime të ndryshme

Për shembull, nëse doni të shikoni një video të caktuar që është në dispozicion vetëm në një vend të caktuar, mund ta ndërroni me lehtësi serverin VPN në atë vend, në mënyrë që të mund ta shihni. Nëse ofruesi VPN siguron vetëm një pjesë të vogël të lokacioneve të serverit, kjo nuk do të jetë e mundur për ju. Kjo për shkak se, nganjëherë, hyrja në përmbajtje të palëve të treta që është vetëm në dispozicion për një rajon të caktuar do t’ju kërkojë nga ju që të përdorni internetin nga ai rajon. Nëse kompania VPN nuk ofron një server për atë vend, atëherë nuk mund të hyni në atë përmbajtje, edhe nëse jeni duke përdorur një vendndodhje tjetër të serverit nga i njëjti shërbim VPN.

5. Mirë për pajisjet e shumta që përdorni

Nëse keni pajisje të shumta, dhe të gjitha pajisjet duhet të lidhen me VPN tuaj, atëherë duke pasur lokacione të shumta të serverit mund të japin ndryshime për secilën pajisje në lidhje me serverin me të cilin është lidhur çdo pajisje. Një pajisje mund të lidhet me serverin amerikan, ndërsa një pajisje tjetër mund të lidhet me serverin e Gjermanisë. Kjo do t’ju japë pajisje të ndryshme qasje të ndryshme në përmbajtje nga secili vend, dhe kështu, ju do të jeni në gjendje të dalloni përvojën tuaj në përdorimin e lidhjes VPN.

Këto janë arsyet pse ju duhet të përdorni VPN që ofron shumë lokacione të serverit. Sa më shumë lokacione të serverëve që ofrohen nga kompania VPN, aq më mirë është për ju, si përdorues, të përfitoni nga veçoritë e shërbimit VPN. Performanca për secilin server do të jetë e qëndrueshme, dhe cilësia e përgjithshme e shërbimit në vetvete do të jetë yjore. Sa më pak lokacione të serverëve të ofruara, aq më shumë të ngjarë që serveri të mbingarkohet kur ato përdoren nga shumë përdorues në të njëjtën kohë.